Hledání cesty

Napsal:          Dr. Yang Jwing-Ming
Poskytla:        Miroslava Doubravová

Předem bych u tohoto článku rád poděkoval Paní / Slečně Doubravové, která nám jej laskavě ze svých stránek poskytla.
01
Život může být přirovnán ke kráčení v temnotě. Necítíme se bezpečni, protože nemůžeme vidět nebezpečí kolem nás a protože nemůžeme předvídat budoucnost. Proto jsme zmateni, často se ztrácíme, často se obáváme a nevíme, co se nám přihodí, nemůžeme najít cestu ke splnění svých cílů.

V našem putování můžeme využít světlo vytvořené někým, kdo nalezl způsob, jak rozdělat oheň. V blízkosti ohně můžeme vidět jeden druhého a porozumět našemu okolí. Potom následujeme tuto osvícenou osobu a brzy se naučíme rozžehnout svůj vlastní oheň.

Každý z nás má schopnost rozdělat oheň pomocí zápalek,ale bohužel to není tak jednoduché. Abychom tyto zápalky získali, musíme zvítězit sami nad sebou. Pokaždé, když přemůžeme naši lenost a dodržíme sliby, které si dáváme, je naší odměnou jedna zápalka, která nám dává naději světla. Bohužel v temnotě vane vítr velmi silně a počasí je chladné. Jediná zápalka má velmi malou šanci vydržet a osvětlit naše okolí. I když zápalka hoří, nevydrží hořet dlouho. Abychom viděli, musíme tedy získat mnoho zápalek. A nejen to, aby byl oheň silný, musíme najít dřevo. Každé potkání upřímného přítele je jako nalezení kousku dřeva pro náš oheň. Čím více dřeva najdeme, tím lepší šanci máme k rozdělání dobrého ohně.

Mnoho lidí z důvodu nedostatku důvěry, odvahy nebo síly chtějí zvítězit sami nad sebou bez získání zápalek. Proto hledají někoho, kdo už světlo má, aby jim poskytl teplo a světlo na cestu. Tito lidé potřebují být vedeni krok za krokem. Bez tohoto vedení se budou nadále obávat, budou zmateni a nedůvěřiví. Mnoho lidí nenalézajících někoho, kdo by je vedl, zůstávají ztraceni navždy. Někteří z nich ukončují své životy, aby se vyhnuli výzvám budoucnosti. Příležitostně někteří lidé, poté co úspěšně rozdělali oheň, stanou se sobečtí a nesdílejí ho s ostatními. A jiní se dělí o své světlo, i když musí vychovávat všechny své následovníky. Bohužel, mnoho osvícených bude využívat příležitosti zneužívat duševního stavu svých následovníků a stanou se takzvanými „duchovními vůdci“. Je smutné, že zůstávají v emocionálním blátě a pokračují v zápase na straně rozšiřování temnoty, ačkoliv sami vytvořili viditelné světlo.

Jsou také lidé, kteří po úspěšném rozdělání ohně zůstanou stát na jednom místě, místo aby pokračovali v hledání smyslu budoucnosti. Jsou emocionálně chyceni v pasti slávy, pýchy, bohatství a moci a zůstanou v ní až do konce života. Nicméně několik dalších ponese své světlo dál a budou pokračovat v hledání cesty, jež je dovede k jejich cílům. Někteří z nich nechají své světlo blízko cesty, aby je ostatní mohli následovat. Ale tento druh osvětlené cesty je velmi vzácný. A navíc, pokud se nikdo nestará a nikdo nepřikládá na oheň dřevo, oheň zhasne a cesta bude opět ztracena. Jste ztraceni ve svých životech? Jste zmateni, vyděšeni, zastrašeni? Obáváte se přijmout výzvu života ačkoli jste ve tmě a nevidíte? Chcete se učit, jak zvítězit sami nad sebou a tím získat zápalku?

Tato zápalka vám dá v budoucnosti světlo. Odvážíte se budovat vztahy s jinými lidmi? Řeknou vám, kde můžete najít dřevo. Plňte svá přání. Dejte si cíl. Staňte se přáteli ostatních. Budete-li se potom starat o oheň u cesty života, budete mít mnoho dřeva k osvícení své cesty. Nenechte svůj oheň uhasnout. Kdyby uhasl, museli byste začít znovu…

Dr. Yang Jwing-Ming je mistrem Severního Shaolinu stejně jako mnoha vnitřních umění.