Jang Šou-čung (1910 - 1985) Část 3

Jang Šou-čung (1910 – 1985) Část 3

Autor: Bernard Kwan
Překlad: Dana Jurková (2016)

Charakteristické rysy a struktura Jang Šou-čungova bojového umění tchaj-ťi-čchüan

V současnosti existují tři hlavní cesty, jak posoudit a přistupovat k bojovému umění Jang Čen Minga:

Skrze vlastní písemné práce a fotografie Jang Čen Minga, nahrávky a bojové umění jeho hlavních žáků a video s Jang Čen Mingem cvičícím tchaj-ťi-čchüan.

Jeho hlavním dílem je kniha “Praktické využití tchaj-ťi-čchüan: Jeho aplikace a variace”. Nalezneš v ní obrázky Jang Čen Minga cvičícího tchuej šou, ale i obrázky Jang Čchen Pchua, které naznačují jeho přístup k tradici.

Jeho žák Čang Š‘ Sien v předmluvě knihy k mistrově tchuej šou uvádí: “Rodinné učení mistra Janga (Šou-čunga) bylo důmyslné, jeho bojové umění dosáhlo vysoké úrovně znalostí a pochopení. Tíha jeho útoků, stabilita jeho nohou se vymykaly normálu. Každá část jeho těla mohla být libovolně použita k útoku. Když byl napaden, využil fa-ťin (neboli uvolnil výbušnou sílu). Bylo pro něj jednoduché někoho odhodit několik metrů daleko. V trénincích měl neskutečně rychlé ruce a množství jeho změn se vymykalo normálu”.

Ma Chuej Chuan vzpomíná: “Učitel Jang nikdy nedělal během výuky nadbytečné pohyby. Obzvláště zdůrazňoval, že každý pohyb má svůj smysl. Často říkal, že nemáme dychtit po věcech, které vypadají dobře ale nejsou užitečné. Když nás někdy požádal, abychom si vyzkoušeli aplikace, tak nebyly další pohyby. Zaútočil si na mistrovu horní část těla a aniž by se on pohnul, letěl jsi pryč. Cítil jsi jeho velmi těžké ruce plné síly”.

Sie Ping Čung a Ngai Ping Lang v jejich knize o boxování (1) také popsali dobu, kdy Jang Šou-čung žil v Jüen Long a vzácně ukazoval své umění tchaj-ťi-čchüan: “Pokud jsi udeřil na jeho břicho nebo zaútočil na jeho hrudník, odletěl jsi na jiné místo. Pokud jsi tlačil na jeho krk, malým pohybem tě odtlačil.”

Bojové umění Jang Čen Minga je možné vidět na videu, kde předvádí tchaj-ťi-čchüan sestavu.

Toto video bylo nahráno na YouTube a později se šířilo internetem. Hodně se o něm diskutovalo a stalo se důležitým zdrojem informací o bojovém umění Jang Čen Minga. Když jsem sám bádal o Jang Čen Mingovi, mnohokrát jsem si toto video přehrával.

Poté co bylo video nahráno na internet, a protože sestava byla značně odlišná od dosavadních sestav vyučovaných mnoha učiteli stylu Jang, začalo hodně lidí pochybovat o autentičnosti videa. Osobně jsem hledal pravdu u jeho studenta Ma Chuej Chuana, který pravost videa prokázal. Navíc výše zmíněná kniha o boxování se také zmiňuje o pravosti tohoto videa. Proto se můžeme shodnout, že je to video s Jang Šou-čungem.

Podle Wang Zi He, jenž video poprvé zveřejnil, bylo natočeno v roce 1976 v jeho bytě. V té době bylo Jang Čen Mingovi přes 60 let. Jeho postoj byl pevný a byl v dobrém zdravotním stavu. Jeho umění bylo vyzrálé. Proto je tak důležitou nahrávkou pro kohokoliv, kdo chce toto bojové umění studovat.

Rád bych tento článek pojal ze tří hledisek. Za prvé, vysvětlil tradiční principy tchaj-ťi-čchüan. Za druhé, čerpal z vysvětlení jeho žáků, například Ma Chuej Chuan tomu věnoval hodně času a energie. Za třetí, pracoval s přímým zdrojem, tedy skrze Jang Čen Mingova hlavní psaná díla a již zmiňované video. Tyto tři zdroje poukazují na to, že pokud zkoumáš jeho umění do detailů, pak k němu existují následující charakteristiky:

1. Tradiční a heroické

Tradiční a přirozený styl tchaj-ťi-čchüan je daný základními principy, tradicemi a jednoduchostí a také stavem mysli.

Jang Čchen Pchu odstranil v tchaj-ťi-čchüan květnatost a usiloval o jednoduchost. Jang Čen Ming to shrnul takto: “Vnitřní životní síla je veliká, postoj je obdivuhodný. I když je lehký a měkký jako vítr a plyne jako mraky, přesto stále klesá k zemi, zakořeňuje a je pevný jako hora. Pouze pokud klesáš a jsi silný, můžeš dál růst. Když se díváš na někoho, kdo cvičí, pozoruj jeho energii čchi. Pokud čchi neklesne, pak není sestava správná”.

Sestava Jang Čen Minga má ohromný, otevřený a široký postoj, a přece pokorný. To zdědil po Jang Čchen Pchuovi. U jednoduché pozice biče je základem tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang energie čchi pronikající osmi směry. Během vlnitého pohybu zadržuje těžkou sílu. Když Jang Čen Ming předvádí jednoduchou pozici biče, otáčí se zleva doprava, přeměňuje komplikované v něco jednoduchého, je to přirozené a jasné, počáteční a závěrečné pohyby jsou v souladu. Jako starý strom v rozpuku.

2. Rytmus čchi je plný života

Cvičení boxu nesmí být těžkopádné a bez života. Pokud cvičíš mdle, pak je lepší, když nebudeš cvičit vůbec.

Když Jang Čen Ming cvičí sestavu, přetéká vitalitou. Vypadá neformálně, ale ve skutečnosti je plný soustředění a života. Když někteří cvičí, jejich sestava je rytmická a správná, ale zatížená mrtvou energii. Zvenčí sestava vypadá jako sestava Jang Čchen Pchua, ale vnitřně je prázdná. Co je zdrojem života? Je to vitalita. Měl by ses cítit stále živější. Měl bys více cvičit a nebýt slabým a znaveným.

Podstata tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang spočívá “ve využití klesání a klidu k vyjádření nadšení”. Z umění tchaj-ťi-čchüan Jang Šou-čunga můžeme toto nadšení vycítit. Například když ukazuje pozici “bílý jeřáb rozevírá křídla” s jediným pohybem nahoru veškerá energie čchi stoupá. Pozorovatel tak vnímá pocit rozprostírajících se křídel stoupajících k nebesům a je zde přítomný klid, jenž nezanechává stopy ve sněhu. Poukazuje to na přirozenost metody tchaj-ťi-čchüan. Jde o cestu jak dosáhnout záměru a spojit to se sestavou.

3. Plný rozpínající se energie/napětí

Tchaj-ťi-čchüan je bojové umění. Pouze s rozpínající se energií je výhružné.

Když nejlepší umělci cvičí, existuje u nich napětí uprostřed uvolnění. Mezi osmi druhy jinového tchaj-ťi-čchüan není ani jeden, který by neobsahoval rozpínající se energii. Tato energie pochází ze síly, která vzniká z uvolnění. Relaxace s uvolněním je o rozvoji.

Pouze pokud jsi vnitřně klidný, můžeš vytvářet rozpínající se energii. Pravý vnitřní klid je klidem meridiánů. Jsou tací, kteří pouze hledají vyrovnaný postoj, držení vnějšího těla, ačkoliv dosáhnou pevného postoje, stanou se tvrdými a zkostnatělými. V tchaj-ťi-čchüan Jang Čen Minga existuje proud soustředěné energie čchi. I když jeho vnější tělo stoupá a klesá – což se děje s rozpínající se energií, neexistují při jeho pohybech vyčnívající, propadlé oblasti, nebo nedostatečné části. Můžeme to přirovnat k balónu na vodě. I když stoupá nebo klesá, zůstává zářivý a kulatý ve své podstatě.

Když Jang Čen Ming ukazuje pozici očištění kolene, demonstruje na ní kompletní rozpínající se energii, která charakterizuje tchaj-ťi-čchüan. Pohyb rukou a nohou dopředu a dozadu je vyvážený, horní a spodní korespondují, jako šíp na luku, napřažený, ale nevypuštěný. Nehybný jako hora, když se jí někdo dotýká, jakoby se dotýkal elektřiny.

4. Otevřené přijímání a vysílání

V určitém úhlu pohledu je tchaj-ťi-čchüan oteřeným a uzavřeným stylem boxování. Tchaj-ťi-čchüan stylu Sun je známé svými otevřenými a uzavřenými pohyby a také tím, že na ně klade přílišný důraz. Každý pohyb v tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang také obsahuje otevřené a uzavřené aspekty. A tam kde je otevření a uzavření, tam je přijímání a vysílání.

Pozice tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang mají široký rámec, otevřený, sebejistý. Jsou charakteristické vynikající metodou uzavření v každém rozhodujícím momentu. Právě uzavírací akce směřuje k rozpínání a skrze přijímání jste nasměrováni k otevřené pozici. V pozici Šikmé vzlétnutí se postoj natahuje na okraj nebe, v pozici Zvednout ruce a krok vpřed jsou ruce tak blízko jako před vašima očima. Když Jang Čen Ming představuje Zdánlivé uzavření se, je patrné přijímání obsažené v otevírání těla, a je zde rozšíření v rámci vedoucího pohybu. Dýchání a pole energie čchi jsou podobné oceánu přijímajícího stovky řek.

Otevřené přijímání a vysílání, pouze tak můžeš ovládnout příležitost a mít pod kontrolou situaci/rozmístění. Kontrolování příležitostí a situací je hlavním bodem tchaj-ťi-čchüan.

Jang Čen Ming to cítí takto: “Musíš se naučit kontrolovat příležitosti a situaci jak v tchuej šou, tak v trénincích. Kontrolování příležitosti a situace znamená rozlišovat mezi pravotočivým a levotočivým, předním a zadním, sílou a slabostí. Jak zvládneš kontrolovat příležitost a situaci, pak se budeš pohybovat směrem, ať už nahoru, dolu, nebo dopředu, dozadu, aktivně využiješ směr ke kontrole protivníka”. Příležitost a pozice, stejně jako citlivost nebo vnímavost, jsou trénovány skrze každodenní cvičení tchaj-ťi sestavy.

5. Ve vydávání síly je naplnění

Tradiční tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang je bojovou technikou na vysoké úrovni díky tomu, že používá pokročilou metodu tréninku zvanou nej-ťing (vnitřní síla), z pomalého se zrodí rychlé, z uvolnění vznikne napětí, z extrémní měkkosti dosáhneš extrémní tvrdosti, dokážeš cítit ohromnou sílu skrze jemnost.

Jang Čen Mingův styl boxu je naplněný pozoruhodným polem vydávajícím čchi, od začátku do konce, tento balon energie se nevypouští. Využívá vnější boxovací sestavu ke kultivaci neforemní vnitřní čchi, k stimulaci 100 kostí (morku kosti), k posílení těla i mysli. Od pozic Otočení těla a úder; Vykročení, odklonění, odražení a úder, Kop pravou nohou – patou, až po pozici Udeřit tygra vlevo a vpravo, tento set pohybů je dosažen jedním dechem čchi. Abys získal příležitost a kontroloval situaci, musíš prokázat schopnost být tak těžký, abys prolomil mraky.

6. Bystrý, jakoby plul s větrem

Základem boxování je to, že záměr a energii čchi můžeš změnit pohotově. Éterická čirost je úrovní tchaj-ťi-čchüan, o kterou bychom měli usilovat. Jakmile odstraníš všechno napětí z těla a přestaneš přemýšlet, pouze poté můžeš dosáhnout této úrovně.

Jsou tací, kteří cvičí a jakmile se začnou pohybovat, jsou opatrní, s každým úderem se zbrzdí, potlačí jejich ruce a nohy, jsou bez života, bez vitality. Dle jejich názoru to dělají správně, nazývají se bojovníky, ale ve skutečnosti jsou otroky boxování. Ty musíš být přirozený, abys dosáhl bystrosti a hbitosti. Jang Čen Ming k tomu dodává: “kdykoliv kdy cvičíš box, ať už rychle nebo pomalu, vysoko když zvedáš nohy, nakloněný dopředu nebo dozadu, prázdný nebo pevný, s tíhou a lehkostí dýchání, když se letmo díváš nahoru a dolu, doleva a doprava – všechny tyto pohyby musíš dělat v souladu s centrem, a nikdy se neodchyluj od toho, co je přirozené pro tvé tělo”.

Když pozoruješ Jang Čen Minga, v napětí je uvolnění, v uvolnění je napětí. Tímto způsobem dělá každý pohyb, počáteční a finální body jsou uvolněné, nikde nejsou žádné mezery. Vycházejí z pravidel, i když tyto pravidla porušují. Připodobněme to k pocitu nebeského koně, který kráčí po nebi, jak se mu zlíbí pluje po nebi. Když to uvidíš poprvé, je to jako elegantní báseň, detailní, ale jemná a spanilá. Ti, kteří nepochopí cvičení, nemohou pochopit ony jemné rozdíly. Všechny počáteční a rozhodující momenty vyjadřují složitosti “příležitosti” a “umístění”. Z pozice Otočení těla a kop pravou patou; Dva hroty zasahují uši; Kop levou patou; Otočení těla a kop pravou patou; Vykročení, odklonění, odražení a úder; Zdánlivé uzavření se; Zkřížené ruce; jsou zvedající se a klesající pohyby rozmanité, rozmístění a směr jsou těžké zvládnout. Jang Čen Mingovo zvedání je tak těžké jakoby bylo lehké, jako vrba ve vánku. Jeho umění je dobrým příkladem hbitosti tchaj-ťi-čchüan rodiny Jang.

Shrneme-li to, Jang Čen Ming oddaně zdědil práci svých otců, jeho boxování je až nepřirozeně podobné umění jeho otců – s dlouhými mosty a širokým postojem. Stav mysli je směrován vnitřně. Ačkoliv je zde pár pohybů, které se liší navenek, vnitřní čchi je stejná. Před Jang Čen Mingem nikdo nenahrával kroky sestavy boxování pro další generace, proto je jeho boxování tak vzácné.

Zveřejněno 9. října 2012 Bernardem Kwanem

  1. pozn. překl. v celém článku je výraz “boxování” používán jako obecné pojmenování bojového stylu, případně souboje