O měkkosti v tchaj-ťi-čchüan

Vnější bojová umění využívají agrese, projevů strachu, síly svalů a tvrdosti. Niterná bojová umění rovněž vyžadují jistou sílu, ale stejně tak hledají vnitřní klid, ochotu být citlivý k druhým a touhu poznávat a učit se. Bez toho rovnováha zmizí.

Další důležité slovo, které často uslyšíte ve spojení se dvěma rozdílnými přístupy, je „měkkost“. Niterným bojovým uměním se někdy přisuzuje přívlastek měkká. Vede k tomu, že něktěří studenti si tuto měkkost vysvětlují jako poddajnost nebo slabost, ale je to omyl. Měkký znamená něco, co vychází z vyrovnanosti a harmonie mezi vnitřním a vnějším. Je to určitý druh pružnosti, asi jako u měkké gumy, ještě se poddává a už se vrací do původního tvaru.

Převzato z knihy Paul Crompton: Taiči. Votobia, 1996.