Praktické využití Tai Chi Chuan: Jeho aplikace a variace (Recenze)

Napsal:          Robert Poyton
Překlad:         Jiří Maier (2012)

Tato kniha spatřila světlo světa již před nějakou dobou (kupodivu byla poprvé vytištěna v angličtině a to v roce 1977), ale dle mého nejlepšího vědomí, nebyla nikdy recenzována a po pravdě, v posledních několika letech je velmi těžko k sehnání.

Klade si za cíl předvést aplikace v sebeobraně všech jednotlivých forem v dlouhé sestavě rodiny Yang. Autor mohl mít sotva větší pověření – Yang Sau Chung byl nejstarším synem mistra Yang Cheng Fua a svůj trénink začal již v osmi letech. Roku 1949 se přestěhoval do Hong Kongu. Následně po smrti svého otce se stal dědicem rodinné tradice Yang Taiji.

V knize jsou použity obrázky obou, jak otce, tak syna. Na titulní straně je fotografie Yang Cheng Fua předvádějícího jednu z aplikací se svým studentem Chen Wei Mingem. Okolní text vysvětluje, jak se tato pozice používá. V případě, že by se soupeři podařilo předvídat váš pohyb, na druhé fotografii ukazuje Yang Sau Chung jak následovat protivníkův pohyb a dostat se do výchozí pozice. V některých případech jsou na fotografiích alternativní aplikace vysvětlované pozice. A znovu naprosto přesný popis toho co a jak probíhá. Vysvětlení každé z hlavních pozic je zde důkladně zachyceno na 80 – 90 fotografiích. Ač jsou některé fotografie Yanch Cheng Fua velmi staré, byly pořízeny v 30 letech 19 století, byly velmi dobře reprodukovány a dávají tak knize jak historickou tak i instrukční hodnotu.

Také jsou zde v poslední části knihy vysvětleny aplikace Ta Lu, nebo čtyř rohů, opět pečlivě vysvětleny v textech a fotografiích.

Použití sebeobrany v Taiji není vždy úplně na první pohled zřejmé, a tato kniha, jak jen je to v knize možné, pomáhá studentům v jejich vlastním tréninku. Přesto, ne vše může být ukázáno najednou a jak sám autor v úvodu píše, pro jednoduchost jsou zobrazeny pouze jedna nebo dvě možné aplikace. Nicméně, vybaven těmito znalostmi může pak každý žák rozvíjet své vlastní způsoby využití.

Kniha má zásadní význam pro všechny studenty stylu Yang a jistě je přínosem pro studenty i všech ostatních stylů. Nabízí vzácnou příležitost nahlédnout do kuchyně jedné z hlavních postav Taiji v jeho historii.