Sestava s Kopím

Napsal: Chip Ellis
Překlad: Jiří Maier (2012)

01Následující obrázky pocházejí z knihy napsané Yang Cheng Fu-em roku 1931. Muž ve světlém oblečení je T’ien Chao Ling, který je v knize označen jako první žák mistra Yang Cheng Fu. Muž ve tmavém oblečení je Tung Ying Chieh (Dong Ying Jie), který je v mistrově knize označen jako jeho třetí žák.
Předvádějí zde některé základní pohyby tradiční sestavy s kopím rodiny Yang. Místo kopí však používají hole. Vypráví se o tom jeden příběh ……. (o něm více později)
Tato sestava je stejná, jakou několik málo z nás učil v Honolulu v raných 90 letech Dong Zeng Chen. Můj spolužák Randy Kim a já jsme se tehdy stali předvádějícími žáky pro naši školu.
Učil nás, že sestava s holí je ta nejvíce pokročilá sestava se zbraní a vyučuje se jako poslední. Jak jsem pochopil, tak Tung Ying Chieh necvičil se všemi zbraněmi, ale pouze s dvoubřitým mečem (jian) a holí (gun).

(Mistr Dong Zeng Chen – sedící, zleva Randy Kim, Chip Ellis, Alex Dong – syn)

První část

V této části jsou obsaženy základní pohyby. Jsou prováděny „krok za krokem“, zlehka a střední rychlostí. Díky tomu se žáci naučí znát pohyby v jejich základní formě.
První je úder na krk.

02

Potom úder na protivníkovo srdce, nebo levé rameno

03

Pak úder na koleno

04
A na závěr úder na hlavu

05

Druhá část

V této části jsou pohyby jemnější. Jsou prováděny plynule a opakovaně, obdobně jako v Tui Shou, zlehka a střední rychlostí. Můžete je také provádět trochu rychleji. V této části se žák naučí přizpůsobit se lepivé energii kontaktu a naslouchat pohybům skrze hůl.

06 07 08 09

Třetí část

V této části jsou pohyby pokročilejší, jsou prováděny ostře a tvrdě a ve vysoké rychlosti. Slouží k výcviku žáka v tom, jak vydat energii skrz hůl a zvýšit průraznost úderů.
Když jsme Randy a já cvičili tuto sestavu v Honolulu, používali jsme 244 centimetrů dlouhé, kulaté, jedlové tyče (jaké byste našli v šatníku). Vzácně tyto tyče vydržely noc, často praskaly po pár pohybech. Nakonec jsme začali používat tvrdé dřevo mladých stromků, které jsme nařezali v lesích na kopcích nad školou Kamehameha v Honolulu. Dělali jsme co jsme mohli abychom je rychle nerozbili. (Mimochodem dřeva těchto stromů mají tak velkou hustotu, že ve vodě neplavou. Proto byly velmi těžké)

10 11 12 13

Čtvrtá část

V této části tréninku již žáci znají pohyby a práci s energií. Teď je čas rozvíjet dovednosti jejich používáním v tomto tréninku. Pohyby na obrázcích níže ukazují základní pohyby vpřed a vzad, které pak umožňují jakousi volnou formu řízeného boje. V této sérii se pohyby provádějí proměnlivě, někdy silně a rychle, někdy klouzavě, nebo lepivě.
Cvičení na této úrovni může být nebezpečné. Je zapotřebí velká důvěra v partnera, a je třeba hodně zručnosti, aby se cvičící nezranili. Hůl zde jakoby zesilovala energii.
S Randym jsme zažili spoustu legrace při snaze přijít na nové způsoby jak se proplétat, otáčet a klouzat holemi po sobě v nových způsobech útoku a jak je co nejefektivněji odvrátit.
Pokud vás sestava s holí zaujala, něco více naleznete zde -> Klikněte

14 15