The Practice of Tai Chi Long Boxing (Chang Chuan)

Napsal:                Peter Lim Tian Tek
Překlad:               Jiří Maier (2014)

Předmluva

Rád bych se s Vámi podělil o některé aspekty týkající se cvičení Taiji Long Boxing (Chang chuan). Byla to pokročilá sestava, kterou učil Yang Cheng Fu pro doplnění hlavní sestavy holých rukou. Je třeba poznamenat, že k dosažení bojových schopností a zdraví, je cvičení hlavní sestavy holých rukou vše co je zapotřebí. Chang Chuan je prostě jen více aktivní způsob cvičení. Následuje šest charakteristik, které je třeba poznamenat k této sestavě:

1)      Uvolněte a otevřete všechny klouby, uvolněte se až úplně dolů

Uvolněte všechny klouby, otevřete a protáhněte je k dosažení lehkosti pohybu, to by mělo být provedeno ve všech kloubech od hlavy až k patě. V žádném bodě by neměly být spoje pevně stažené.

2)      Jing přichází z nohy, celé tělo spolupracuje jako celek v usměrňování Jing.

Jing přichází ve dvou formách, uzemněný Jing, který využívá země nebo předmětů připevněných k zemi a neuzemněný Jing, který jako základ používá těžiště těla. V Taijijuan se z velké části používá uzemněný Jing. Vychází ze země a prochází skrze celé tělo jako impuls, klouby v těle jej přenášejí a zesilují jej ve spolupráci se svalstvem. Jing je tedy soustředěný a efektivně kultivovaný tak, aby bylo dosaženo účelu pohybu.

3)      Používej vnitřní Jing, ne hrubou sílu

Jing, který není zřejmý z vnějšího pozorování, se označuje jako vnitřní, například když tlačíte tyčí proti stěně, může se vytvořit síla, která ji ohne směrem nahoru, místo aby směřovala kolmo ke zdi, ale síla, která jde, není zřejmá. Takže v Taijijuan je vnitřní, přímé proudění energie mnohem důležitější, než síla viditelná na pohled. Nepoužívejte neefektivní, nekultivovanou, nespecificky zaměřenou sílu.

4)      Při ohlížení či pohledu za sebe nepřerušuj ani neuvolňuj tok energie, plynule a měkce bez přerušení

Při otáčení hlavy kvůli pohledu za sebe v některých pozicích, použij malý kruh k otočení hlavy, bez pohybu horní poloviny těla, nebo přerušíš a ztratíš propojení energie Jing a koordinaci zbytku těla. Otáčení těla by mělo být prováděno propojením nohou a pasu, právě toto je příčinou většiny chyb při provádění sestavy. Pohyb by měl být plynulý kvůli efektivnímu využívání energie pohybu bez zbytečné ztuhlosti svalů. K napětí svalu dochází ve chvíli, kdy jeden sval bojuje proti druhému a tím se snižuje efektivita jejich využití, používání svalů by mělo být sladěno pro maximální efektivitu.

5)      Zkoušení (Testing) Jing

Mistr zjišťuje případné chyby v postoji, které mohou zapříčinit jeho oslabení, nevytváření Jing v nohách, zda student nepoužívá hrubou sílu, že je uvolněný a koordinuje své tělo atd.

6)      Nalézání nehmotného a klidu, používej mysl, ne sílu

Je třeba usilovat o klid a prázdnotu při cvičení, ztotožnit se s držením těla, nerozrušovat se (nebýt vyvedený z míry) tak abys mohl vhodně reagovat na jakoukoli situaci. Použij svou mysl k soustředění svého těla a jeho činů, ne hrubou sílu. Používej mysl po celou dobu a v každém svém pohybu, budeš překvapen kolik „hluchých míst“ nalezneš, když se jen pokusíš. Chang Chung Yang Taijijuan je sestava naplněná energií (temperamentem), pohyby jsou prováděny rychle s použitím Fa-jing.