Využívání očí v Taijiquan rodiny Yang

Napsal:                             Yang Zheng Ji
Překlad do angličtiny:         Peter Lim Tian Tek
Překlad do češtiny:             Bob Hýsek 2012

Taijiquan rodiny Yang se vyznačuje velice specifickým využitím očí. Tradice praví, že jakmile Yang Cheng Fu při tuishou nebo při souboji vypustil energii (jing), podíval se na protivníka, a ten po přijetí síly padl směrem, kterým se Yang Cheng Fu podíval. Když si ho prohlédnete na vzácné fotografii od Yang Shao Houa, z očí jako by mu tryskala záře, což je výsledek dlouhodobého tréninku soustředěného pohledu a vnitřní qi.

Yang Cheng Fu pravil: „Pohled má směřovat v úrovni očí dopředu, někdy má následovat tělo a podle toho se přesouvat, přičemž linie pohledu, třebaže může být upřený do prázdna, je při přesunu zásadní a kompenzuje pohybové nedostatky.“

Pokud jde o pohled, taijiquan rodiny Yang má tyto požadavky:

1. Pohled má směřovat v úrovni očí dopředu. Za normálních okolností hledíme před sebe, díváme se vpřed skrze ruku před sebou, vnímáme ruku, ale nejsme na ni strnule fixovaní. Pohled může směřovat i směrem dolů dopředu, musí následovat pohyb hlavní ruky v bojové pozici, čímž je určen i směr pohledu.

2. Výraz v očích je v souladu s pohyby, dodržuje se zásada, že pohled následuje pohyb těla. Když se tělo pohne, pohled následuje, když se tělo otočí nějakým směrem, pohled je upřen tímto směrem. Taijiquan v praxi obnáší neustálé postupy vpřed, ústupy vzad a obraty doleva a doprava, a když postupujeme vpřed a ustupujeme vzad a otáčíme se doleva s následnou rotací doprava, vše vychází z pasu a otáčení těla, přičemž pohled doleva a upření pohledu doprava musí následovat pas a rotaci těla v otočce.

3. Pohled je sladěný s úmyslem. Oči jsou ohniskem mysli, takže na co se soustředí mysl, na to se soustředí oči, a když není pohled a pohyb v souladu, i vnitřní a vnější budou v nesouladu. Pohled má významné využití při tuishou, kdy je důležité pozorovat soupeřovu horní a dolní část těla, pozorně sledovat směr pohybu jeho zad a v průběhu jeho pohybu využít vhodné příležitosti a tak ho dostat do úzkých.

4. Pohled je potřeba využívat přirozeně. Když pracujeme s pohledem, nezíráme, nezavíráme oči, udržujeme v nich ducha. Správné využití výrazu v očích souvisí s lehkou a citlivou energií  na vrcholu (xu ling ding jing), protože když je energie na vrcholu lehká a citlivá, pak se může pozvednout duch a oči získají přirozený výraz.